2020 | De dood van de publieke ruimte: In gesprek met Guy Woueté | HART Magazine

Kathleen Weyts | HART Magazine Interview Nr. 204

Op zaterdag 15 november 1884 om 14.00 uur opende Otto von Bismarck de Conferentie van Berlijn. In zijn openingstoespraak beklemtoonde hij dat deze bijeenkomst van Europese landen erop gericht was om “Afrika open te leggen voor de weldaden van de beschaving in het algemeen en van de handel in het bijzonder.” De Britse ambassadeur Sir Edward Malet wees er vervolgens op dat de conferentie “zich niet alleen moest concentreren op de handelsmogelijkheden, maar ook het welzijn van de inheemsen in het oog moest houden.” Was het de deelnemers van deze conferentie in de eerste plaats te doen om de onderlinge (Europese) verhoudingen en belangen op de Afrikaanse kusten vreedzaam te regelen, in de wandelgangen en zijzaaltjes vond een regelrechte diplomatieke koehandel plaats, welke uiteindelijk zou leiden tot de erkenning van de Kongo-Vrijstaat.

Subscribe to HArt magazine and read the complete article

Thami Mnyele Foundation promotes the exchange of art and culture between Africa and the Netherlands.